فروشگاه

برداشت بیش از 2 هزار تن محصول پاییزه از مزارع آبادان

فهرست مطالب

برداشت بیش از 2 هزار تن محصول پاییزه از مزارع آبادان

1402/01/27

امروز یکشنبه به گزارش ایسنا حسن دشتی نژاد اظهار کرد: در کشت پاییزه حدود 690 هکتار گندم ، 209 هکتار جو و 5 هکتار دانه روغنی کلزار در سال 1401-1402 در استان آبادان کشت شد.

ایشان اضافه کرد: بخاطره رعایت نکردن شیب مناسب بخاطره آبگرفتگی و خسارت پرندگان از طریق تغذیه از بذر این میزان سطح زیرکشت اندکی کاهش پیدا کرده است.

مدیرجهاد کشاورزی عنوان کرد: برداشت بیش از 2 هزار تن از سطح سبز مزارع شهرستان محصول گندم ، جو و کلزا پیش بینی شده است که حدود 700 تن از این میزان نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.

دشتی نژاد گفت: برداشت این محصولات از نیمه اردیبهشت ماه آغاز و تا نیمه خرداد ادامه دارد.  این عملیات توسط ۴ تا ۵ کمباین انجام خواهد شد.

در پایان ایشان ادامه داد: یک اکیپ از کارشناسان مراکز خدمات، زراعت و تولیدات گیاهی امسال برای نظارت بر برداشت حاضر خواهند بود. در شهرستان یک مرکز خرید تضمینی گندم آماده خرید محصولات زراعتکاران آبادانی است.