فروشگاه

در گلستان برداشت 300 هزار تن شالی پیش بینی شد.

فهرست مطالب

در گلستان برداشت 300 هزار تن شالی پیش بینی شد.

1402/07/04

امروز سه شنبه علی اکبر مهقانی روابط عمومی جهاد کشاورزی گلستان در گفتگو با خبرگزاری ایمنا اظهار داشت: از اراضی کشاورزی این استان حدود ۵۰ هزار هکتار امسال به زیرکشت شالی رفته است.

ایشان اضافه کرد: از اراضی شالی این استان 50 درصد تاکنون برداشت شده است. از اواخر مهر یا اوایل آبان ما بقی نیز برداشت خواهد شد.

در پایان معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: شیرودی ، فجر و ندا ارقام پر محصول و طارم دُم سیاه ارقام کیفی در این استان بیشتر کشت شده است.