فروشگاه

صادرات 90 درصد محصولات گلخانه ای تیران و کرون

فهرست مطالب

صادرات 90 درصد محصولات گلخانه ای تیران و کرون

1401/10/29

روز پنجشنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: از محصولات گلخانه ای این شهرستان حدود 90 درصد به کشورهای خارجی از جمله روسیه و حوزه خلیج فارس صادر میشود.

مهدی آرپناهی گفت: مهمترین قطب های تولید محصولات گلخانه ای تیران و کرون است. از اراضی کشاورزی این شهرستان به بیش از 300 هکتار به گلخانه اختصاص یافته است.

ایشان عنوان کرد: سبزی و صیفی جات بخش عمده گلخانه ها بوده و چهارگلخانه تنها گل تزئینی دارند که عمده این گلخانه ها مرغوب و صادراتی هستند.

مدیر جهادکشاورزی این شهرستان تصریح کرد: 50 هزار تن سبزی و صیفی سالیانه در شهرستان تیران و کرون تولید میشود. بسته بندی ، فرآوری و صادرات این محصولات مورد توجه قرار گرفته تا حلقه تولید تکمیل شود.

ادامه داد: در حال حاضر بسته بندی محصولات محصولات کشاورزی این شهرستان رونق یافته و برندسازی محصولات انجام خواهد شد.

آرپناهی یادآور شد: یکی از مهمترین الزامات برای تکمیل حلقه تولید سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی میباشد. در این حوزه باید بیشتر کار شود تا خام فروشی محصولات کشاورزی کاهش و سود و منفعت آن افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان در پایان گفت: ارائه تسهیلات بانکی در این حوزه مهم میباشد. و با اختصاص اعتبار در این بخش میتوان مثل توسعه گلخانه ها شاهد راه اندازی واحدهایی با محوریت صنایع تبدیلی باشیم.