فروشگاه

مطالبات زعفران کاران پرداخت شد.

فهرست مطالب

مطالبات زعفران کاران پرداخت شد.

1402/02/03

روز یکشنبه محمد آقامیری در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: یکی از کالاهای مهم در بخش کشاورزی زعفران میباشد زیرا اشتغال و ارزآوری بالایی برای کشور دارد. با قیمت حمایتی زعفران های سه استان خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و خراسان رضوی خریداری شده است.

ایشان اضافه کرد: اول آبان سال 1401 زعفران ها تحویل سازمان تعاون روستایی شد که مجموع آن 23.5 تن با ارزش 926 میلیارد تومان می باشد. تاکنون از آبان سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان از طلب کشاورزان باقی مانده است.

در پایان سرپرست وزارت جهادکشاورزی افزود: طبق دستور کار پرداخت مطالبات زعفران کاران انجام شده و کل مبلغ تسویه گردیده است. زعفران کاران در حال حاضر از وزرات جهاد کشاورزی هیچ طلبی ندارند.