فروشگاه

از مزارع کشاورزی استان قزوین 10 هزار تن انواع سبزیجات برداشت شد.

فهرست مطالب

از مرارع کشاورزی استان قزوین 10 هزار تن انواع سبزیجات برداشت شد.

1402/08/06

امروز شنبه حسن جلیلوند در گفتگو با خبرگزاری فارس از قزوین خبر برداشت 10 هزار تن انواع سبزیجات از مزارع کشاورزی این استان را داد.

ایشان اضافه کرد: از مزارع استان بیش از 400 هکتار به زیرکشت سبزیجات شامل نخودفرنگی ، فلفل سبز ، لوبیاسبز ، کرفس ، بادمجان ، چغندرلبویی و سبزیجات برگی اختصاص یافت و بیش از 10 تن محصول از این میزان برداشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین عنوان کرد: منطقه فارسیان در شهرسان قزوین قطب تولید سبزیجات برگی استان است. 300 هکتار از مزارع این استان تحت پوشش کشت این محصولات قرار دارد که از این میزان حدود 9 هزار تن محصول تولید شده است.

در پایان این مسئول ادامه داد: در برنامه تولید سبزیجات سال جاری کشت محصولات سالم قرار داشته که در این استان تحت نظارت کارشناسان فنی این مدیریت اجرا شده است.