فروشگاه

100 درصد ذخایر نهاده های دامی در انبارهای شرکت پشتیبانی است.

فهرست مطالب

100 درصد ذخایر نهاده های دامی در انبارهای شرکت پشتیبانی است.

1401/11/12

در صبح دوشنبه دوازدهم بهمن به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت پشتیبانی امور دام گروگانگیری نهاده دام را رد کرده و اعلام داشت: این شرکت به عنوان مباشر وزارت جهاد کشاورزی، مکلف به تامین نهاده ها و محصولات دام و طیور جهت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار است که در سال 1401 در تامین نهاده بر اساس دستورات و مجوز های مسئولان ذی ربط، تمامی تعهدات خود را انجام داده و محموله های موجود در انبار بنادر استان ها و تهاتر وجه کالا با اولید کنندگان نمایانگر این واقعیت است.

 همچنین باید بیان کرد که از ابتدای سال تاکنون بیش از 3.5 میلیون تن نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور در کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هیچگونه کاهشی نداشته است.

نهاده تولیدی از مبادی جنوبی کشور در حال حاضر 30 هزارتن براورد شده است و ظرفیت ذخایر انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت 100 در صد تکمیل شده است.