فروشگاه

100 هزار تن برداشت گندم در چهارمحال و بختیاری پیش بینی شد.

فهرست مطالب

100 هزار تن برداشت گندم در چهارمحال و بختیاری پیش بینی شد.

1402/02/12

امروز به گزارش خبرگزاری فارس در شهر سیروس بیک بکان خبر پیش بینی شدن 100 هزار تن برداشت گندم در اراضی چهارمحال و بختیاری داد و اظهار کرد: 20 هزار گندم آبی و 37 هزار هکتار گندم دیم امسال در استان کشت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال بختیاری گفت: در سال گذشته برداشت 80 هزار تن گندم از اراضی استان را پیش بینی کردیم اما بخاطره خشکسالی حدود 20 هزار تن از محصول را از دست دادیم.

ایشان اضافه کرد: از کشاورزان حدود 27 هزار تُن از گندم استان خرید تضمینی و سه هزار تُن نیز به منظور بَذر در خریداری شد.

بیک بکان عنوان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم امسال مناسب باشد از کشاورزان استان حدود 40 هزار تن خرید داریم.

در پایان ایشان ادامه داد: در اراضی کشاورزی استان ۹ هزار هکتار جو آبی و ۱۸ هزار هکتار جو دیم امسال کشت شده است.