فروشگاه

116 هزار تن برداشت انواع محصولات باغی در استان قم پیش بینی شد.

فهرست مطالب

106 هزار تن برداشت انواع محصولات باغی در استان قم پیش بینی شد.

1402/03/31

امروز چهارشنبه به گزارش ایسنا مسلم ابراهیمی اظهار داشت: در استان قم سطح باغات 23 هزار و 500 هکتار است که محصول پیسته بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قم افزود: در استان انواع محصولات باغی سردسیر و نسمه گرمسیری وجود دارد. عمده ترین محصولات باغی استان زیتون ، پسته ، انگور ، انار ، قیسی ، گردو ، آلبالو ، گیلاس ، سیب ، به و گلابی می باشد.

ابراهیمی گفت: در استان بیش از 25 محصول باغی کشت میشود. محصولات باغی سردسیری و نیمه گرکسیری حدود 94 هزار و 300 تن ، محصولات گلخانه ای 9 هزار تن و قارچ 2 هزار و 500 تن در سال گذشته برداشت کردیم. در سال گذشته بطور کلی بیش از 106 هزار تن محصولات باغی تولید شده است.

ایشان ادامه داد: در استان قم با توجه به اینکه برداشت محصولات باغی آغاز شده است در مناطق کوهی برداشت گل محمدی همچنان ادامه دارد. در سال جاری آمار قطعی از میران برداشت محصولات باغی نداریم. پیش بینی میکنیم معادل میزان سال گذشته برداشت داشته باشیم.

مدیر باغباتی سازمان جهادکشاورزی استان قم افزود: یکی از اقدامات اصلاحی با هدف افزایش تولید در واحد تغذیه باغات و سرشاخه کاری درختان است. در حوزه افزایش کی و کیفی محصولات تغذیه باغات جایگاه ویژه ای دارد و در این راستا با هدف توجیه باغداران و ارتقای دانش فنی کلاس های آموزشی برگزار میکنیم.

در پایان ایشان ادامه داد: در راستای افزایش کیفیت محصول ، اصلاح تاج درختان نامرغوب با ارقام پربازده و افزایش عملکرد و بازدهی بیشتر و برداشت محصول مرغوب تر طرح سرشاخه کاری باغات پسته و گردو اجرا میشود.