فروشگاه

۱۱ هزار تن تولید گندم در سبزوار پیش‌بینی شد.

فهرست مطالب

۱۱ هزار تن تولید گندم در سبزوار پیش‌بینی شد.

1402/02/30

امروز شنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا  علی اصغر امانیان خبر خسارت ۱۵ درصدی به مزارع گندم سبزوار در سال جاری داد. از آنجایی که خسارت زیادی وارد نشده در حد 15 درصد بوده است اما خسارت زیادی به مزارع جو وارد شده است.

ایشان گفت: ۱۱ هزار تن تولید گندم امسال در سبزوار پیش‌بینی  و حدود ۵۰۰۰ تن آن خرید تضمینی میشود. 

۳۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت گندم آبی در سبزوار می باشد که حدود ۲۹۲۰ هکتار آن در قالب کشت قراردادی است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار تصریح کرد: در این شهرستان سطح زیر کشت سال جاری گندم نسبت به سال گذشته ثابت بوده است. از ۲۴ اردیبهشت‌ماه برداشت گندم در سبزوار شروع شده است.

امانیان افزود: در خصوص کودهای اختصاص داده به کشت گندم ، کشت پاییزه با ضریب ۱.۲ درصد و کشت بهاره ضریب ۰.۸ درصد بر اساس فرمول کلی که چندین سال تعریف شده می باشد. به ازای هر لیتر آب برای کشت گندم به طور متوسط کود اوره ۳۵۰ کیلوگرم، فسفات ۲۰۰ کیلوگرم و پتاس ۱۰۰ کیلوگرم اختصاص داده شده است.

ایشان ادامه داد: ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره به ازای هر هکتار برای جبران خسارت‌ به مزارع گندم به کشاورزان داده شده است.

در پایان مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: در خصوص افزایش تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح با هدف‌گذاری انجام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.