فروشگاه

140 هکتار از مزارع بهشهر به کشت باقلا اختصاص یافت.

فهرست مطالب

140 هکتار از مزارع بهشهر به کشت باقلا اختصاص یافت.

1402/09/09

امروز پنجشنبه مدیر جهاد کشاورزی بهشهر در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران اظهار داشت: از اراضی این شهرستان حدود 141 هکتار به زیرکشت باقلا رفت.

غلامرضا قنبری اضافه کرد: در مزارع این شهرستان حدود 2 هزار و 115 تن باقلا سبز انسال تولید و روانه بازار شد.

در پایان ایشان ادامه داد: یکی از حبوبات با ارزش باقلا است که در این شهرستان کشت میشود. معمولا غلاف سبز قبل از رسیدن کامل برداشت و خوراک آن بسیار طرفدار دارد.