فروشگاه

159 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به کشت گندم اختصاص یافت.

فهرست مطالب

159 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به کشت گندم اختصاص یافت.

1401/09/27

روز یکشنبه حسن جلیلوند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اظهار کرد: از این میزان اراضی کشت شده بر اساس الگوی کشت ابلاغی  49 هزار و 701 هکتار گندم آبی و 110 گندم دیم است.

وی پیش بینی کرد: بیش از 309 هزار تن محصول از این میزان سطح زیرکشت برداشت شود که حدود 229  هزار تن گندم آبی و 81 هزار تن گندم دیم است.

جلیلوند گفت: شهرستان آبیک بیشترین سطح زیرکشت گندم آبی با سطح 15 هزار و 900 هکتار و شهرستان آوج با سطح زیر کشت گندم دیم با سطح 46 هزار و 500 هکتار را دارد.

ایشان فرموند: استان پیشگام ، سیروان ، سیوند به کشت گندم آبی و استان آذر2 ، باران و هشترودی به کشت گندم دیم عمده ترین استان های کشت گندم میباشد.

به گفته مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی قزوین: تاکنون حدود 3 هزار هکتار از مزارع آبی با روش تیپ و حدود 4 هزار هکتار از مزارع به روش بارانی از ابتدای سال زراعی جاری آبیاری میشود.

جلیلوند اضافه کرد: از مزارع گندم آبی استان حدود 50 هکتار تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته است.