فروشگاه

195 هکتار از مزارع جویبار به کشت سویا اختصاص یافت.

فهرست مطالب

195 هکتار از مزارع جویبار به کشت سویا اختصاص یافت.

1402/05/14

امروز شنبه عبدالله رحیمی در گفتگو با خبرگزاری موج اصفهان اظهار داشت: از اراضی زراعی شهرستان جویبار حدود 195 هکتار به کشت سویا اختصاص یافت.

ایشان گفت: 4 هزار و 990 کیلوگرم بذر رقم سازی برای توسعه کشت دانه روغنی سویا توزیع شد. 190 هکتار سطح سبز اراضی سویا این شهرستان می باشد.

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جویبار افزود: در مزارع این شهرستان 285 تن تولید دانه سویا پیش بینی میشود.

ایشان عنوان کرد: در بین دانه های روغنی سویا بیشترین میزان پروتئین را داشته و برای دام و طیور و مرغداران بهترین غذا محسوب میشود. بعد از برداشت گندم و بدون نیاز به شخم مجدد و آتش زدن کاه و کلش این محصول را میتوان در زمین کاشت و بعد از 90 روز برداشت کرد.

در پایان رحیمی ادامه داد: در 71 هکتار اراضی زراعی این شهرستان حدود 113 تن دانه سویا در سال زراعی گذشته تولید و به مراکز خرید تحویل داده شد.