فروشگاه

در ایلام ۱۹ هزار و ۷۵۰ تن انواع کود شیمیایی توزیع شد.

فهرست مطالب

در ایلام ۱۹ هزار و ۷۵۰ تن انواع کود شیمیایی توزیع شد.

1402/06/21

امروز سه شنبه به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس ایلام سیامک بیگی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: در سطح استان ایلام بیش از ۱۸ هزار و ۷۵۰ تن انواع کودهای کشاورزی پر مصرف ازته، فسفاته و پتاسه از ابتدای سال تاکنون تامین و توزیع شده است.

ایشان اضافه کرد: در بین کشاورزان استان ایلام بر اساس سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی و با صدور حواله الکترونیک حدود ۸ هزار و۸۳۷ تن و ۹۱۸ کیلوگرم کود کشاورزی توزیع شد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام افزود: کود سولفات آمونیوم ، سوپرفسفات تریپل ، سولفات پتاسیم پودری ، فسفات 13% ، سولفات پتاسیم  گرانوله ، کلرور پتاسیم گرانوله و اوره در این مدت تامین و توزیع شده است.

در پایان خبرگزاری فارس ادامه داد: بین متقاضی ۱۲ شهرستان ایلام با حضور ۵۸ کارگزار بخش خصوصی، شرکت های تعاونی روستایی، شرکت های تعاونی تولید کشاورزی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این مقدار کود توزیع شد.