فروشگاه

در استان قم ۲ هزار تن کود شیمیایی یارانه‌ای توزیع شد.

فهرست مطالب

در استان قم ۲ هزار تن کود شیمیایی یارانه‌ای توزیع شد.

1402/03/09

امروز سه شنبه آقای حسین زند در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم اظهار داشت: برای کشاوران قمی ۶ هزار تن انواع کود‌های شیمیایی یارانه‌ای شامل کود ازته، پتاسه و فسفاته امسال در نظر گرفته شده است. حدود 2 هزار تن از این میزان توسط کشاورزان دریافت شده است.

ایشان اضافه کرد:  در ۲۴ انبار در استان حدود 4 هزار تن کود ذخیره شده و بین کشاورزان به تدریج توزیع می شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: توسط دولت ۷۰ درصد مبلغ تمام شده کود تامین شده و کشاورز 30 درصد باقی مانده را پرداخت میکند.

در پایان زند ادامه داد: بین کشاورزان قمی در سال گذشته بیش از 20 هزار تن انواع کود شیمیایی توزیع شده است.