فروشگاه

در محمودآباد ۲۰ هزار تن مرکبات تولید شد.

فهرست مطالب

در محمودآباد ۲۰ هزار تن مرکبات تولید شد.

1402/10/11

امروز دوشنبه محمد هادی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری موج اصفهان اظهار داشت: 667 هکتار باغ مرکبات در شهرستان محمودآباد وجود دارد. در این منطقه  98 درصد نارنگی و 90 درصد پرتقال تاکنون برداشت شده است. 

ایشان اضافه کرد: در باغ های این شهرستان امسال با میانگین عملکرد 30 تن در هکتار تولید 20 هزار و 10 تن مرکبات پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: مرکبات از جمله میوه‌هایی است که باید تا زمان رسیدگی کامل بر روی درخت بماند. کیفیت میوه مرکبات، قابلیت انبارداری و مسائل نگهداری بعد از برداشت مرکبات بستگی به عوامل مختلفی مانند زمان برداشت، میزان بلوغ یا درجه رسیدگی میوه دارد.

در پایان ایشان ادامه داد: زمانی که میوه مرکبات زود برداشت می شود ماندگاری میوه کاهش و زمانی که دیر برداشت شود کیفیت محصول پایین می آید و به درخت آسیب می رساند.