فروشگاه

بین کشاورزان مراغه 3 هزارتن کود شیمیایی توزیع شد.

فهرست مطالب

بین کشاورزان مراغه 3 هزارتن کود شیمیایی توزیع شد.

1401/09/26

روز شنبه به گزارش خبرگزرای صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی خیراندیش افزود: بین کشاورزان شهرستان 2 هزار و 600 تن کود اوره و 400 تن کود فسفات برای سال زراعی توزیع شده است.

ایشان ادامه دادند: بیش از 2 هزار لیتر کود بذر با هدف بازدهی بالا جهت استفاده از کود در اختیار کشاورزان مراغه قرار گرفت.

اضافه کرد: 700 تن بذر در طبقات مختلف برای کشت در سال زراعی جاری توزیع شده است.

وی افزود: از اراضی مراغه 43 هزار و 500 هکتار زیر کشت گندم و در یک هزار و 700 هکتار جو امسال کاشته شده است.