فروشگاه

برای کشاورزان ایلام 3 هزار تن کود شیمیایی تامین شد.

فهرست مطالب

برای کشاورزان ایلام 3 هزار تن کود شیمیایی تامین شد.

1402/6/22

امروز چهارشنبه سیامک بیگی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام اظهار داشت: 3000 تن کود کشاورزی از انواع فسفاته مانند سوپر فسفات ساده ، سوپر فسفات تریپل ، فسفات امونیوم تاکنون از ابتدای سال جاری تامین شده است.

ایشان اضافه کرد: از طریق شبکه کارگزاران تعاونی و خصوصی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 1 هزار و 27 تن در سطح استان ایلام بین کشاورزان متقاضی توزیع شد.

در پایان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: یکی از کودهای مهم در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی کودهای فسفاته می باشد. بر اساس برنامه ابلاغی کودهای فسفاته و پتاسه در حال تامین است.