فروشگاه

از کشاورزان شهرستان البرز 30 هزار تن گندم خریداری شد.

فهرست مطالب

از کشاورزان شهرستان البرز 30 هزار تن گندم خریداری شد

1402/04/17

امروز شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز علیرضا برخی اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون این میزان گندم خریداری شده و همچنان این روند ادامه دارد.

ایشان افزود: در این شهرستان کار خرید گندم از کشاورزان را 3 مرکز خرید تضمینی برعهده دارد.

در پایان ایشان ادامه داد: در این شهرستان در سال زراعی جاری سطح زیرکشت گندم 10 هزار و 945 هکتار میباشد.