فروشگاه

تخریب 32 سازه در اراضی کشاورزی و باغی گرگان

فهرست مطالب

تخریب 32 سازه در اراضی کشاورزی و باغی گرگان

1401/11/03

روز دوشنبه محمود اسپانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 32 سازه در حال ساخت در اراضی کشاورزی گرگان برای پیشگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغی تخریب شد.

دادستان مرکز استان گلستان افزود: در راستای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی در روستاهای کلاجان سادات ، کلاجان قاجار ، ورسن ، لمسک و چالکی با حضور نماینده دادستان این سازه تخریب شد.

به گفته اسپانلو: احکام قطعی و قمع 9 بنای ساخته شده هم به مساحت حدود هزار متر مربع اجرا شد.

ایشان افزود: همزمان با اجرای احکام تخریب ساختمان های غیر مجاز ، متمرکز در جهت پیشگیری از ساخت و سازها هستیم. دستگاه های متولی امور اراضی ، منابع طبیعی و امور آب موظف هستند ساخت و سازهای غیرمجاز را در همان ابتدا کار متوقف کنند.

دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: قانون به متولیان این دستگاه ها اجازه داده بدون طی تشریفات قضایی ساخت و سازهای غیر مجاز را تخریب کنند.