فروشگاه

در استان قزوین 32 هزار تن چغندرقند تولید شد.

فهرست مطالب

در استان قزوین 32 هزار تن چغندرقند تولید شد.

1402/11/08

امروز یکشنبه حسن جلیلوند در گفتگو با خبرگزاری فارس از قزوین اظهار داشت: در مزارع کشاورزی استان قزوین در طی سال گذشته 32 هزار تن چغندرقند تولید شده است.

ایشان اضافه کرد: از سطح 757 هکتاری مزارع کشاورزی استان این میزان چغندرقند برداشت شده است. سال زراعی مشابه قبل تولید این محصول 28 هزار تن بوده که نسبت به سال زراعی یاد شده حدود 14 درصد تولید این محصول رشد داشته است.

این مسئول عنوان کرد: امسال عیار چغندرقند تحویلی به کارخانه قند بطور متوسط 14.8 درصد و افت 3.7 درصد بوده است. در هکتار عملکرد این محصول بطور میانگین 42 تن برآورد شده است.

در پایان ایشان ادامه داد: با توجه به اجرای طرح مقایسه در مزارع آبیک کشت ارقام محصول چغندرقند بعنوان پایلوت انجام شده و در مزارع کشاورزی استان از ارقام جدید مانند ایزابلا ، پیرولا و بتاسید کشت شده که نسبت به ارقام رایج در سطح استان قزوین شاهد درصد عیار قند بالاتری بوده ایم.