فروشگاه

3200 تن خرید گندم در سیستان و بلوچستان

فهرست مطالب

3200 تن خرید گندم در سیستان و بلوچستان

1402/01/24

امروز پنجشنبه امان اله طوقی اظهار داشت: 32 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان در سال جاری به زیر کشت گندم رفته است.

ایشان افزود: 29 هزار هکتار معادل 91 درصد از گندمزارهای سیستان و بلوچستان با توجه به سیسات های حمایتی دولت و مشارک کشاورزان تحت پوشش کشت قراردادی گندم قرار گرفته است.

معاون بهبود گیاهی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: امسال نسبت به سال گذشته بیمه اراضی گندم 2 برابر رشد داشته و کشاورزان حدود 20 هزار هکتار از گندمزارهای خوود را بیمه کرده اند.

در پایان ایشان ادامه دادند: در سیستان و بلوچستان 11 مرکز خرید امسال کار خرید گندم را از گندمکاران انجام دادند.