فروشگاه

400 هزار تن شلتوک برنج در بابل تولید شد.

فهرست مطالب

400 هزار تن شلتوک برنج در بابل تولید شد.

1401/09/07

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مازندران ، طبق صحبت هایی که مدیرجهادکشاورزی بابل داشتند مهمترین و محوری ترین محصول کشاورزی در شهرستان بابل برنج میباشد. امسال 46 هزار و 878 هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان به کشت اول برنج و 31هزار و 750هکتار مزارع شالیزاری بعد از برداشت کشت اول به کشت مجدد و پرورش رتون اختصاص دارد.

محسن علی گل زاده افزود: از مزارع شالیزاری کشت اول برنج و کشت مجدد و پرورش رتون این شهرستان 400 هزار تن شلتوک برنج امسال تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

وی به تولید 298 هزار و 612 تن شلتوک برنج از کشت اول اشاره داشت و افزود: کشت ارقام پرمحصول در ۱۸ هزار و ۳۵ هکتار با عملکرد هشت هزار و ۸۱ کیلوگرم در هکتار و تولید ۱۴۵ هزار و ۷۵۰ تن شلتوک و کشت ارقام محلی در ۲۸ هزار و ۸۴۳ هکتار با عملکرد پنج هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار با تولید ۱۵۲ هزار و ۸۶۵ تن میباشد.

گل زاده با اشاره به تولید 101 هزار و 139 تن شلتوک برنج از کشت مجدد و پرورش رتون داشت افزود: کشت مجدد برنج در ۲۱ هزار و ۵۴۰ هکتار با عملکرد سه هزار و ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار و تولید ۷۹ هزار و ۶۹۸ تن شلتوک و پرورش رتون در ۱۰ هزار و ۲۱۰ هکتار با عملکرد دو هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و تولید ۲۱ هزار و ۴۴۱ تن بود.

ایشان با بیان اینکه 48.5 درصد اراضی این شهرستان امسال در کشت اول برنج و 52درصد اراضی شالیزاری کشت مجدد برنج این شهرستان به روش مکانیزه کشت شد افزود: 98 درصد شلتوک برنج در کشت اول و 100 درصد شلتوک برنج کشت مجدد برنج به روش مکانیزه امسال برداشت شد.