فروشگاه

از اراضی کشاورزی پلدشت ۵۲ هزار تن چغندر قند برداشت شد.

فهرست مطالب

از اراضی کشاورزی پلدشت ۵۲ هزار تن چغندر قند برداشت شد.

1402/09/14

امروز سه شنبه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت در گفتگو با خبرگزاری هاناخبر اظهار داشت: از اراضی کشاورزی این شهرستان حدود 800 هکتار در سال زراعی جاری به کشت محصول چغندرقند اختصاص دارد که خدود 52 هزار تن چغندرقند از این اراضی چغندرقند برداشت شده است.

اسدی عنوان کرد: محصول چغندرقند در تمامی اراضی پلدشت بصورت آبیاری بارانی زیرکشت رفته است. با استفاده از این روش در این شهرستان باعث افزایش بهره وری تولید شده است.

وی گفت: از هر هکتار در شهرستان پلدشت حدود 65 هزار تن چغندرقند برداشت شده است.

در پایان مدیر جهادکشاورزی شهرستان پلدشت ادامه داد: از بذر چغندرقند ایرانی در اراضی کشاورزی شهرستان برای اولین بار استفاده شده است که در سال اینده در صورت نتیجه بخش بودن در کل اراضی شهرستان از بذر چغندرقند ایرانی استفاده خواهد شد.