فروشگاه

575 هزار تن کود غیر یارانه ای سالیانه بین کشاورزان خراسان رضوی توزیع میشود.

فهرست مطالب

575 هزار تن کود غیر یارانه ای سالیانه بین کشاورزان خراسان رضوی توزیع میشود.

1401/12/14

امروز 14 اسفند ماه در همایش سبدکودی خراسان رضوی با حضور تولید کننگان کود غلامحسین ساربان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از مشهد اظهار داشت: در خراسان رضوی خوشبختانه به مقدار کافی کود وجود دارد. با قابلیتی که در استان خراسان رضوی وجود دارد انتظار داریم این استان قطب تولید کود و بذر کشور باشد.

ایشان ادامه داد: در بخش کشاورزی به زودی مدیریت تغذیه انقلابی ایحاد میشود. اگر این مسئله جدی گرفته شود ابتلا به بیماری ها کاهش میابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: توسط شرکت ها سالیانه 575 هزار تن کودهای غیریارانه ای خریداری میکنند و در اختیار کشاورزان قرار میدهند. این عدد باید افزایش پیدا کنند.

ساربان ادامه داد: در خاک های خراسان رضوی ماده آلی موجود بسیار پایین است. بررسی ها نشان میدهد که پی اچ خاک 7.9 و ماده الی در خاک های استان 0.4 درصد است که باید این رقم 1.5 درصد باشد.

ایشان فرمود: در تولید کشاورزی کودهای شیمیایی 40 درصد نقش دارند و مهمترین کود در تولید محصولات کشاورزی کود ازته میباشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: کود ازته 176 هزار تن ، کود فسفاته 32 هزار تن و کود پتاسه 14 هزار و 500 تن در سال جاری برای استان در نظر گرفته شده است. با همکاری شرکت خدمات حمایتی کود کشاورزی این کودها نیز بین کشاورزان توزیع میشود.

در پایان ساربان افزود: پی اچ خاک استان 7.9 و ماده آلی 0.4 درصد است. با توجه به موادآلی ، استفاده از کودهای آلی ، زیستی و بهسازی خاک ها به بهبود تولیدات کشاورزی کمک میکند.