فروشگاه

از نخلستان های استان بوشهر 60 هزار تن محصول خرما برداشت شد.

فهرست مطالب

از نخلستان های استان بوشهر 60 هزار تن محصول خرما برداشت شد.

1402/06/29

امروز چهارشنیه کبری توکلی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر اظهار داشت: به دلیل گرمای هوا برداشت خرما از شهرستان های دشستان و نقاطی مانند تنگستان و دشتی یک هفته زودتر از سال های قبل آغاز شده است.

ایشان اضافه کرد: تاکنون از نخلیات استان بوشهز 60 هزار تن محصول برداشت شده است. امسال از نخلستان های استان برداشت 170 هزار تن محصول پیش بینی میشود. از این میزان خارک 15 هزار تن ، رطب 45 هزار تن و مابقی خرما می باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر گفت: خرمای زاهدی و کبکاب در استان بوشهر بیشترین تولیدی را دارد که در خارج از استان بازار مناسب و فراوانی دارد.

ایشان گفت: در استان بوشهر در حوزه مرتبط با خرما 85 هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند. با 16 هزار و 700 نفر بهره بردار این استان 9 درصد کل بهره برداران خرما در کشور به خود اختصاص دادند.

توکلی عنوان کرد: محصول خرمای تولیدی استان بوشهر با داشتن کمیت و کیفیت بسیار مطلوب حدود 30 هزار تن سالیانه به کشورهای هند ، عراق ، افغانستان ، اروپا ، روسیه و قزاقستان صادر می گزدد.

در پایان ایشان ادامه داد: در استان بوشهر بخاطره شرایط آب  و هوایی حفظ منابع پایه در نخلیات ف ماشینی کردن فرآیند ساخت باغ ها و اصلاح شیوه آبیاری با هدف افزایش بهره وری و تولید اقتصادی در تخلیات ، اصلاح و جایگزینی ارقام پربازده اهمیت زیادی دارد.