فروشگاه

به 5 کارخانه 63 هزار تن چغندرقند تحویل داده شد.

فهرست مطالب

به 5 کارخانه 63 هزار تن چغندرقند تحویل داده شد.

1402/10/20

امروز چهارشنبه محمد حسینی در گفتگو با خبرگزاری همشهری آنلاین اظهار داشت: در شهرستان میامی امسال در سال زراعی 1218 هکتار اراضی وجود دارد که چغندرقند سمنان بیش از 9 درصد در این منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی اضافه کرد: کشت محصول چغندرقند در حومه میامی 350 هکتار ، منطقه پل ابریشم 100 هکتار و بخش کالپوش 768 هکتار می باشد.

در پایان ایشان ادامه داد: از محصول تولیدی چغندرقند به کارخانه های قند طرف قرارداد با پیمانکاران 63 هزار تن ، کارخانه جوین 43 هزار تن ، شاهرود 9 هزار تن ، فریمان 7 هزار تن ، شیروان 3 هزار تن و نیشابور 1 هزار تن تحویل داده می شود.