فروشگاه

640 تن چای ترش در سیستان و بلوچستان برداشت شد.

فهرست مطالب

640 تن چای ترش در سیستان و بلوچستان برداشت شد.

1401/08/25

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان و بلوچستان اعلام کرد: رتبه نخست تولید چای ترش در کشور به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد و این محصول تا آذرماه برداشت میشود.

وی افزود: در سیستان و بلوچستان حدود 800 کیلوگرم چای ترش از هر هکتار مزارع برداشت میشود.

ایشان فرمودند: تولید و عرضه چای ترش در این استان بیش از 640 تن پیش بینی میشود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: عمده ترین مناطق کشت چای ترش در سیستان و بلوچستان شهرستان های نیکشهر ، فنوج ، دلگان و ایرانشهر میباشد.

افزود: در شهرستان دلگان بیش از 90درصد چای ترش تولید میشود.