فروشگاه

از باغ های انار استهبان برداشت 65 هزار تن انار پیش بینی شد.

فهرست مطالب

از باغ های انار استهبان برداشت 65 هزار تن انار پیش بینی شد.

1402/08/09

امروز سه شنبه مهدی اعیان منش در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما فارس اظهار داشت: باغات انار در این شهرستان 2538 هکتار بارور و 239 هکتار غیربارور است. فاروق و رباب 25 تن در هکتار بطور متوسط بیشترین ارقام زیرکشت را دارند.

ایشان گفت: رقم فاروق شهرت جهانی دارد. در این شهرستان انارهای تولید شده به کشورهای حوزه خلیج فارس ، بلاروس ، ارمنستان ، روسیه ، ازبکستان و آذربایجان صادر می شود.

وی عنوان کرد: از اواسط مهرماه در شهرستان استهبان برداشت انار آغاز شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

در پایان مهدی اعیان منش ادامه داد: 2 هزار هکتار از باغ های انار این شهرستان بخاطره گرمای شدید امسال 90 میلیارد ریال خسارت وارد شد.

در شرق استان فارس و در فاصله 174 کیلومتری شیراز شهرستان استهبان قرار دارد.