فروشگاه

850هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد به زیر کشت برنج خواهد رفت

فهرست مطالب

850 هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد به زیرکشت برنج رفت.

 

رئیس جهادکشاورزی این استان اظهار داشت که 850 هکتار از اراضی این استان برای کشت برنج اختصاص یافته است.

ایشان ادامه دادند که ارقام کشت شده شامل ارقام اصلاح شده فجر ، شمیم ، طارم و چمپای پاکوتاه میباشد که عملکردی بین 5 تا 8 تن شلتوک در هکتار دارد. کار برداشت برنج از نیمه دوم مهرماه آغاز شده است و پیش بینی میشود تا اواسط آبان ماه ادامه داشته باشد.

در پایان نیز ایشان اظهار نمودند که برنج تولید علاوه بر مصرف داخلی در شهرستان های همجوار نیز به فروش خواهد رسید.