فروشگاه

89 هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلامی در گذشته توزیع شده است.

فهرست مطالب

89 هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلامی در گذشته توزیع شده است.

1402/01/07

امروز دوشنبه 7 فروردین ماه به گزارش خبرنگار ایرنا سیامک بیگی اظهار داشت: کودهای توزیع شده شامل دی فسفات آمونیوم ، سولفات پتاسیم گرانوله ، سولفات پتاسیم پودری ، سولفات آمونیوم ، فسفات 13 درصد ، سوپرفسفات تریپل ، کلرور پتاسیم پودری ، کلرور پتاسیم گرانوله و اوره می باشد.

ایشان افزود: اوره 45 هزار و 186 تن ، دی فسفات آمونیوم 258 تن ، فسفات 13 درصد یک هزار و 750 تن ، سولفات پتاسیم گرانوله 1 هزار  و 752 تن و سولفات پتاسیم پودری 597 تن از کودهای توزیع شده میباشد.

در ادامه بیگی عنوان کرد: از این مقدار کودهای توزیع شده همچنین برای کودهای سوپر فسفات تریپل سه هزار و ۸۰ تن، سولفات آمونیوم ۳۷ تن و ۵۰۰ کیلوگرم، کلرور پتاسیم پودری ۵۴۹ تن و کلرور پتاسیم گرانوله ۴۰۴ تن کود می باشد.

ایشان تصریح کرد: مقدار سم های توزیع شده 150 کیلوگرم سم بکاربندازیم ، 7 هزار 800 لیتر سم تبوکونازول و 1 هزار و 800 لیتر سم تاپیک است.

در پایان ایشان عنوان کرد: توسط 54 کارگزار و عامل توزیع این میزان سم و کود بین کشاورزان در نقاط مختلف توزیع شده است.