فروشگاه

واردات 90 درصدی دانه های روغنی

فهرست مطالب

واردات 90 درصدی دانه های روغنی

1401/07/24

یکی از اعضای کمیسیون مجلس با اشاره به خبر اذعان داشتند که در طی ماه های اخیر و همزمان با وقوع بحران در بازارهای جهانی و اقدام دولت برای مردمی سازی یارانه ها شاهد افزایش قیمت بوده ایم که اکنون دولت تصمیم گرفته تا با چشم پوشی بر مالیات کمی قیمت ها را متعادل تر نماید.

در ادامه ایشان اذعان نمودند که با اجرای طرح الگوی کشت و حمایت از کشاورزان سطح وابستگی به واردات را برداریمو اما در حال حاضر چاره ای به جز واردات نیست.

ایشان با اشاره به کوتاهی مسئولان اذعان نمودند که تقریبا 20 سال است که شعار خودکفایی در زمینه تولید روغن داده میشود ولی در عمل 90 درصد نیاز را از خارج تامین میکنیم.

در پایان نیز ایشان با اشاره به افزایش بالای قیمت روغن در ماه های گذشته اعلام داشتند که با وجود کاهش قیمت های جهانی تا 30 درصد متاسفانه قیمت های داخلی به این میزان کاهش پیدا نکرده است.