فروشگاه

از مزارع استان بوشهر حدود 70 هزار تن گندم برداشت میشود.

فهرست مطالب

از مزارع استان بوشهر حدود 70 هزار تن گندم برداشت میشود.

1402/02/10

امروز یکشنبه به گزارش خبرنگار تسنیم جمال زراعی اظهار کرد: در برداشت گندم استان بوشهر بیش از 700 دستگاه کمباین مشارکت دارند.

در ادامه مدیرکل غله استان بوشهر خبر تعیین 14 مرکز تحویل گندم تولیدی در نقاط مختلف استان را داد و فرمود: در استان بوشهر 14 انبار شامل 9 مرکز مباشر، 2 واحد ملکی و 3 کارخانه آرد برای تحویل و خرید محصول گندم‌کاران در نقاط مختلف استان تعیین شده است.

ایشان بیان کرد: از اراضی استان بوشهر تاکنون بیش از 70 هزار تن محصول گندم برداشت و تحویل مراکز خرید در نقاط مختلف استان شده است.

در پایان زارعی گفت: تا 30 اردیبهشت‌ماه برداشت گندم ادامه دارد و حدود 120 هزار تن تولید محصول گندم پیش بینی شده است.