فروشگاه

اختصاص 168 هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر به کشت کاهو

فهرست مطالب

اختصاص 168 هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر به کشت کاهو

1402/10/13

امروز چهارشنبه غلامرضا قنبری در گفتگو با خبرگزاری موج مازندارن اظهار داشت: از اراضی کشاورزی شهرستان بهشهر حدود 168 هکتار امسال به کشت کاهو اختصاص یافت.

ایشان کفت: در این شهرستان 5 هزار و 40 تن تولید کاهو پیش بینی می شود که روانه بازار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر اضافه کرد: یکی از سبزی های پرکاربرد و سبزی های خنک کاهو است. کاهو در محدوده وسیعی از خاک ها رشد می کند. برای کشت کاهو خاک هایی که قابلیت نگهداری رطوبت و زهکشی کافی مانند خاک های شنی لومی یا خاک های الی مناسب هستند.

ایشان عنوان کرد: عوامل موثر در تولید این محصول باران به موقع ، مبارزه با افات و بیماری ها و دمای مناسب است.

در پایان قنبری ادامه داد: هر سال پس از برداشت برنج کشاورزان بهشهری زمین های خود را برای کشت سبزیجات برگی مانند کاهو آماده می کنند تا به اقتصاد خانوار روستایی کمکی کرده باشند.