فروشگاه

اختصاص یارانه به الگوی کشت

فهرست مطالب

اختصاص یارانه به الگوی کشت

1401/09/29

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی محمد قربانی در جلسه پیگیری اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی فرمود: باید الگوی کشت و کشاورزی قراردادی را با هم پیوند و پیوست بزنیم.

ایشان افزود: راه برون از مشکلات بازار کشاورزی قراردادی است که مقام معظم رهبری در سال های مختلف بر آن تاکید داشتند.

به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی: با شکل گیری سیدگردان ها الگوی کشت و کشاورزی قراردادی را در سال آینده عملیاتی میکنیم.

او گفت: در سال 1402 ردیف برای یارانه الگوی کشت لحاظ شده است. این مهم پشتیبانی برای طرح الگوی کشت خواهد بود.

قربانی ادامه داد: رصد مستمر رفتار کشاورزان یکی از ملزومات اجرایی الگوی کشت میباشد. در الگوی کشت بصورت مستمر رفتار کشاورزان را رصد کنیم و متناسب با آن رفتار کنیم.

نگاه وزارت کشاورزی به مجموعه استان ها نگاه راهبردی بوده و این نگاه بصورت مقطعی نیست.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: امنیت معیشتی کشاورزان با الگوی کشت رقم میخورد. کشاورزان پای امنیت غذایی کشور ایستاده اند و در زمان هایی با تولید محصولات با قیمت سر به سر و یا زیان به تولید ادامه داده اند تا کشور دچار مشکل نشود.

قربانی گفت: توسعه کشاورزی بیش از فیزیکی بودن نهادی است که با روحیه بسیجی و مدیریت جهادی در استان ها کشاورزی قراردادی در 2 میلیون هکتار از مزارع گندم محقق خواهد شد.