فروشگاه

تقدیر از کشاورزان نمونه

فهرست مطالب

تقدیر از کشاورزان نمونه

1401/06/15

به گزارش خبر گزاری در مراسم آغاز نمادین سال زراعی جدید که با حضور ریاست جمهور و وزیر جهاد کشاورزی همراه بود از ۱۷۱ کشاورز نمونه و ۳۸ گندمکار پیشرو تقدیر و تجلیل صورت گرفت و به رسم یادبود لوح تقدیر و مدالی هدیه شد.

انتخاب این کشاورزان از میان ۲۷ هزار داوطلب و در ۱۵۰ حوزه انجام شد. و میانگین سنی این کشاورزان نیز ۴۸ سال اعلام شد که از متوسط سنی کل کشاورزان کشور ۴ سال جوانتز است.

همچنین بر اساس گزارشات ۸۱٫۲ درصد از برگزیدگان دارای مدرک دیپلم و حدودا ۵۰ درصد از آنان ندرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر داشتند.

در این میان باید گفت که ۱۱ نفر از کشاورزان نمونه زنان تشکیل دادند. و برای اولین بار یک کشاورز زن توانست بعنوان کشاورز نمونه در تولید ذرت علوفه ای معرفی شود.

شاخص های ارزیابی کشاورزان نمونه را میتوان عواملی چون خلاقیت ، بهره وری در مصرف آب و نهادها ، اشتغالزایی ، میزان تولید نهایی در واحد سطح ، کیفیت تولیدات ، کاهش مصرف سموم کشاورزی ، بهره گیری از فناوری و ارتباط با موسسات علمی و همچنین بازار محور بودن و برندسازی دانست.

در پایان نیز معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم از دولت درخواست نمود. تا آیین نامه حمایت از کشاورزان نمونه را با توجه به نقش مهم آنان در ایجاد امنیت غذایی پایدار در دستور کار خود قرار دهد.