فروشگاه

برداشت پسته اشکذر

فهرست مطالب

برداشت پسته اشکذر

1402/06/28

امروز سه شنبه به گزارش خبرنگاران جوان مدیرجهادکشاورزی شهرستان اشکذر حسن بنی اسدی اظهار داشت: از باغات این شهرستان حدود 1 هزار و 867 هکتار به محصول پسته اختصاص دارد. از این میزان 1 هزار و 700 هکتار بارور و 167 هکتار غیربارور است.

حسن بنی اسدی افزود: کله قوچی ، فندقی و احمد آقایی مهمترین ارقام پسته این شهرستان میباشد. از سطح باغات این شهرستان حدود 8 هزار و 500 تن پسته برداشت میشود.

این مسئول گفت: در هکتار 1 هزار و 500 کیلوگرم عملکرد پسته خشک است.

در پایان بنی اسدی ادامه داد: در شهرستان اشکذر روزانه ۱۰ ترمینال ضبط پسته فعال که بصورت بهداشتی کار پوست کنی وخشک کردن را انجام می‌دهند، مشغول به کار هستند.