فروشگاه

در شهرستان بن بذر بادام کشت شد.

فهرست مطالب

در شهرستان بن بذر بادام کشت شد.

1402/09/20

امروز دوشنبه کارشناس مکانیزاسیون اسدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: از زمین های کشاورزی شهرستان حدود 480 هکتار از سال 98 تاکنون به کاشت بذر اصلاح شده بادام اختصاص داده شده است.

ایشان اضافه کرد: در اراضی بایر این شهرستان این طرح باغبانب بصورت چاله کاری اجرا میشود.

اسدی عنوان کرد: این طرح دیمی و نیمه دیمی است و کارشناسان تا زمان باردهی بر آن نظارت دارند.

ایشان گفت: با اجرای این طرح از فرسایش خاک و هدر رفت آب های روان جلوگیری می شود.

در پایان اسدی ادامه داد: درختان این طرح تا شش سال آینده به باردهی می رسند.