فروشگاه

از مزارع شهرستان بوئین زهرا برداشت جو آغاز شد.

فهرست مطالب

از مزارع شهرستان بوئین زهرا برداشت جو آغاز شد.

1402/03/10

امروز چهارشنبه علی همت زاده در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: از مزارع این شهرستان حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ هکتار جو آبی  و ۷۵۰ هکتار به جو دیم اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا افزود: برداشت بیش از ۶۴هزار تن جو آبی و ۶۲۵ تن جو دیم از این میزان سطح زیرکشت پیش بینی شده است.

در پایان وی ادامه داد: در برداشت جو از مزارع کشاورزی استان قزوین ۱۶۰ دستگاه کمباین بومی فعالیت دارند.