فروشگاه

برداشت گیاه گل گاوزبان در نکا

فهرست مطالب

برداشت گیاه گل گاوزبان در نکا

1402/02/05

امروز سه شنبه سرپرست جهادکشاورزی شهرستان نکا سعید صمدی زرینی اظهار کرد:در منطقه هزار جریب نکار برداشت گیاه گل گاوزبان از اوایل اردیبهشت آغاز شده است. از زمین های کشاورزی نکا حدود 360 هکتار به کشت گل گاوزبان اختصاص دارد.

ایشان اضافه کرد: تولید 120 تن گل خشک شده در این شهرستان امسال پیش بینی می شود.

در استان شهرستان نکا در کشت گل گاوزبان رتبه اول را دارد.

سرپرست جهادکشاورزی نکا گفت: حدود 2 ماه برداشت گل گاوزبان بصورت دستی طول می کشد و برای روستائیان اشتغال زایی خوبی دارد.

در پایان ایشان ادامه داد: سرماخوردگی ، تهوع ، آرامبخش و درمان کم خونی از موثرات خواص گل گاوزبان است.