فروشگاه

مزارع کلزا در سبز شدند.

فهرست مطالب

مزارع کلزا در سبز شدند.

1402/09/22

امروز چهارشنبه مدیر جهادکشاورزی بهشهر غلامرضا قنبری در گفتگو با خبرنگاران جوان اظهار داشت: از زمین های کشاورزی شهرستان بهشهر حدود 3 هزار و 800 هکتار به زیرکشت سبز دانه روغنی کلزا اضافه شد.

ایشان افزود: از زمان کاشت پایش مستمر مزارع زیرکشت دانه روغنی کلزا آغاز شده است. به کلزاکاران توصیه های لازم را در خصوص مبارزه با علف های هرز ، آفت ها ، بیماری ها و تغذیه بر اساس این پایش ها ارائه میشود.

در پایان مدیر جهادکشاورزی بهشهر ادامه داد: بهترین تناوب برای گندم و جو کشت کلزا است. رعایت این امر بر افزایش تولید سال آینده ، علف های هرز ، آفات و بیماری ها را نیز کاهش خواهد داد.