فروشگاه

مبارزه شیمیایی 18 هزار هکتار گندم و جو در مازندران

فهرست مطالب

مبارزه شیمیایی 18 هزار هکتار گندم و جو در مازندران

1401/11/25

روز سه شنبه عبدالرحمن زاغی در گفت وگو با روابط عمومی جهادکشاورزی مازندران اظهار کرد: تاکنون 18 هزار و 474 هکتار مزارع گندم و جو استان مبارزه شیمیایی با افات ، بیماری ها و علف های هرز شذ.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی مازندران به مبارزه شیمیایی با آفات و علف های هرز در 15 هزار و 668 هکتار مزارع گندم استان گفت: از مزارع گندم استان حدود یک هزار و 848 هکتار مبارزه با آفات انجام شد که یک هزار و 688 هکتار آن علیه حلزون ، 135 هکتار با سوسک سیاه زابروس و 25 هکتار با کرم مفتولی بود.

زاغی اضافه کرد: مبارزه با علف های هرز پهن برگ در 13 هزار و 820 هکتار ، در 5 هزار و 356 هکتار و توام در 4 هزار و 602 هکتار مزارع گندم استان انجام شد. با استفاده از سموم توفوردی ، آتلانتیس ، گرانستار ، ویکیلیس ، پوماسوپر ، تیفیس ، آکسیال و آتللو مبارزه با علف های هرز مزارع گندم انجام شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت:  2 هزار و 806 هکتار مزارع جو استان تاکنون مبارزه شیمیایی با آفات ، بیماری ها و علف های هرز صورت گرفته است.

در ادامه ایشان گفت: از آنجایی که مبارزه شیمایی با افت حلزون در 368 هکتار و کرم مفتولی در 13 هکتار مزارع جو استان انجام شده است تاکنون یک هزار و 152 هکتار علیه علف های هرز کشیده برگ ، 948 هکتار پهن برگ ، 184 هکتار بیماری های سفیدک سطحی و 141 هکتار لکه خرمایی از مزارع جو استان مبارزه شیمیایی شد.