فروشگاه

خسارت زدن سرما به محصولات کشاورزی خلخال

فهرست مطالب

خسارت زدن سرما به محصولات کشاورزی خلخال

1402/01/12

امروز پنجشنبه به گزارش خلخالیم سید جواد یحیی زاده اظهار کرد: 40 درصد از محصولات سردرختی (گردو) و 80 درصد از محصولات میوه ای (زردآلو) خسارت زیادی بخاطره بارش برف بهاری و سرمای زیر صفر وارد شده است.

ایشان افزود: در بخش خورش رستم حدود 30 درصد از محصولات کشاورزی دچار سرمازدگی شده است.

به گفته فرماندار خلخال: امسال نسبت به سال گذشته میزان خسارت سرمازدگی بیشتر بوده است.

در پایان ایشان ادامه داد: یکی از علل عدم استقبال کشاورزان و باغداران برای استفاده از پوشش بیمه ای محصولات باغی در استان خلخال عدم انجام تعهدات شرکت های بیمه ای می باشد.