فروشگاه

زیرکشت قراردادی 26 هزار هکتار گندم آبی در کرمانشاه

فهرست مطالب

زیرکشت قراردادی 26 هزار هکتار گندم آبی در کرمانشاه

1401/10/03

روز شنبه در گزارش خبرگزاری مهر علی چاله چاله اظهار کرد: کشت قراردادی گندم آبی در استان کرمانشاه رو به افزایش است. از 98 هزار هکتار اراضی گندم آبی تاکنون 26 هزار هکتار از اراضی دیگر به زیر کشت قراردادی رفته و رو به افزایش است.

وی افزود: یک راهکار مهم برای تضمین تولید پایدار و کاهش ریسک بازار کشت قراردادی است. کشاورزان در این راستا میتوانند برای بهره مندی از مزایای آن با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی و اخذ مشاوره از کارشناسان پهنه های تولیدی و دانلود اپلیکیشن مربوطه نسبت به عقد قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی بصورت آنلاین اقدام کنند و برای انعقاد قرارداد مذکور نیازی به مراجعه حضوری به ادارت غله نیست.

رئیس جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: 20 درصد تخفیف حق بیمه محصولات کشاورزی ، 100 هزار تومان پرداخت هزینه حمل به ازای هر تن گندم تحویلی و پرداخت 50 درصدی قیمت کودهای پتاسه و فسفاته و یا پرداخت تمام بها بیمه محصول گندم آبی در صورت درخواست کشاورز توسط دولت و کسر پرداختی های بیمه و هزینه کودها پس از تحویل محصول را از مزایای کشت قراردادی برشمرد. شهرستان های کرمانشاه هرسین و سرپل ذهاب در کشت قراردادی تا به امروز از رتبه های برتر استان به حساب می آید.

ایشان از کشاورزان استان کرمانشاه تقاضا کرد تا در اولین فرصت نسبت به انعقاد قرارداد در قالب کشت قراردادی تا بتوانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.