فروشگاه

کشت قراردادی 98 هزار هکتار گندم آبی در کرمانشاه پیش بینی شد

فهرست مطالب

کشت قراردادی 98 هزار هکتار گندم آبی در کرمانشاه پیش بینی شد.

1401/09/30

علی چاله چاله در گفت و گو با خبرگزاری صدا وسیما اظهار کرد: کشت گندم آبی در استان کرمانشاه در 98 هزار هکتار پیش شده است و انتظار میرود با تدابیر اتخاذ شده از طرف کشاورزان برای کشت قراردادی گندم آبی استقبال خوبی انجام گیرد.

ایشان افزود: در شیوه نامه کشت قراردادی کشاورز پس از مراجعه به سایت شرکت بازرگانی دولتی ایران و با مراکز جهادکشاورزی و دانلود اپلیکیشن مربوطه و ثبت مشخصات خود در سامانه شرکت غله ، و ثبت و امضای الکترونیکی قرارداد بین اداره کل غله و خدمات بازرگانی و کشاورز قرارداد چاپ شده را به همراه سفته ها که 1.5 برابر ارزش پولی است در هنگام تحویل محصول دریافت خواهد کرد به کارگزار برای اخذ کود تحویل میدهد.

رئیس جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در قرارداد منعقده بهای کود ازته توسط کشاورز 100 درصد پرداخت میگردد اما بهای کود فسفاته 50 درصد و بهای کود پتاسه 50 بصورت نقد توسط کشاورز پرداخت میگردد و مابقی از بهای گندم تحویلی کشاورز در فصل خرید کسر و تسویه خواهد شد.

به گفته چاله چاله: ضامن تولید پایدار کشت قراردادی است و با همکاری شرکت های خصوصی ، غله و وزارت جهادکشاورزی شرایطی به وجود آمده تا با حمایت از کشاورزان در خصوص تامین نهاده ها و بحث بیمه محصولات خرید محصولات نیز تسهیل شود و دست دلالان از بازار تولید کشاورزی کوتاه شود.

وی اشاره کرد: بیمه نامه بدون نیاز به سفته بصورت الکترونیک صادر میگردد. کشاورزانی که از کشت قراردادی استفاده میکنند 20 درصد سهم بیمه پرداختی آنها کمتر از کشاورزان دیگر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: محصول گندم تحولی به مراکز خرید به ازای هر تن 100 هزارتومان بعنوان کرایه حمل به کشاورز تعلق میگیرد و گندمکار ابی در قالب کشت قراردادی به ازای هر کیلوگرم تحویل گندم یک هزار و 500 تومان یارانه کشت دریافت خواهند کرد.