فروشگاه

مقابله با آفات کشاورزی با استفاده از پرتودهی

فهرست مطالب

مقابله با آفات کشاورزی با استفاده از پرتودهی

1401/07/09

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به نقش فعالیت های دانش بنیان در حوزه انرژی اتمی اظهار داشتند که قرار است در استان کرمان با استفاده از پرتودهی با آفات پسته و خرما مقابله شود.

ایشان دو محصول خرما و پسته را استراتژیک دانستند و افزودند که روش های دانش بنیان هسته ای برای مبارزه با آفات قطعا تاثیر خوبی بر روی اشتغال و معیشت خواهد گذاشت. تحقیقات زیادی در بحث پلاسما و سم زدایی و پلاسما تراپی انجام شده است و قرار است تا سامانه ای برای سم زداریی راه اندازی و شروع به فعالیت کند.

در پایان ایشان استفاده از این فناوری برای کاهش آفات خرما را نیز مفید دانستند و اظهار نمودند که با پرتودهی میتوان با آفات مقابله و محصول با کیفیت تر و با ماندگاری بیشتری بدست آورد.