فروشگاه

تحویل بیشتر از 500 هزارتن بذر گواهی شده در سال

فهرست مطالب

تحویل بیشتر از 500 هزارتن بذر گواهی شده در سال

1401/12/16

رئیس موسسه تحقیقات در گفت و گویی در رابطه با ثبت و گواهی بذر و نهال بیان داشت خود اتکاترین نهاده کشاورزی بذر است و ما بذرهای گواهی شده را به لحاظ سلامت تضمین می کنیم.

وی مقدار بذر وارداتی را سالانه حدود 5 الی 6 هزارتن اعلام کرد و بیان داشت: بذر های وارداتی کمتر از یک درصد بذرهای مورد نیاز کشور هستند.

محمد حسین عصاره با تاکید به ضرورت حمایت از باغ های مادر گفت: زیرساخت ها برای تولید نهال های گواهی شده آماده شده و در این زمینه برنامه ریزی مفصلی کرده ایم.

وی همچنین از طراحی شبکه مویرگی برای تکثیر و تجاری سازی ارقام جدید معرفی خبر داد.