فروشگاه

قلع و قمع 1 هزار و 29 فقره ساخت و ساز غیر مجاز در قزوین

فهرست مطالب

قلع و قمع 1 هزار و 29 فقره ساخت و ساز غیر مجاز در قزوین

1401/11/17

مهدی رحمان دوست مدیر اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین در گفت و گویی با خبرنگار ایرنا در روز دوشنبه اعلام کرد: 1 هزار و 29 فقره ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اجرای حکم قضایی قطعیت یافته تخریب و قلع و قمع شدند.

وی در ادامه با اعلام اینکه پس از تخریب این سازه ها 13 هکتار و 751 متر مربع از اراضی کشاورزی این استان آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگشتند گفت: از قلع و قمع های انجام شده،930 مورد مربوط به اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بوده که موجب آزادسازی 8 هکتار . 127 متر مربع از زمین های کشاورزی استان قزوین شد.

مهدی رحمان دوست اشاره کرد که این تبصره در قانون مذکور تصریح می کند در صورت مشاهده هرگونه تغییر کابری غیر مجاز در هنگام ساخت و ساز از سوی یگان حفاظت امور اراضی امکان قلع و قمع، تخریب و یا جلوگیری از تغییر کاربری وجود دارد.