فروشگاه

توزیع انواع کودهای کشاورزی در استان همدان

فهرست مطالب

توزیع انواع کودهای کشاورزی در استان همدان

1402/06/06

امروز دوشنبه به گزارش خبرنگار مهر بهروز الیاسی اظهار کرد: در انبارهای شرکت ۱۲ هزار تن ذخیره راهبردی انواع کودهای کشاورزی می باشد که توزیع آنها حتی در روزهای تعطیل ادامه دارد.

ایشان اضافه کرد: در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۹۹ درصد انواع کودهای کشاورزی در قالب الگوی کشت انجام شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: ۵۶ مورد از کودهای وارده به انبار در راستای کنترل کیفیت نمونه‌برداری و آنالیز صورت گرفته است. در سطح استان همدان ۵۲ مورد عملیات پایش و رصد میدانی توزیع تا رسیدن نهاده به مصرف کننده نهایی انجام شده است.

الیاسی عنوان کرد: تولید داخلی کودهای فسقاته ۱۱۴ درصد افزایش و تولید داخلی کودهای پتاسه ۸۵ درصد افزایش داشته است.

ایشان افزود: توزیع انواع کودهای کشاورزی حدود ۱۷۵۵۰ در شهرستان کبودرآهنگ ، ۱۳۷۴۰ تن شهرستان نهاوند ، ۱۲۲۵۰ تن شهرستان همدان ، ۱۱۶۰۰ تن شهرستان رزن ، ۱۰۸۳۰ تن شهرستان ملایر ، ۱۰۸۲۰ تن شهرستان اسدآباد ، ۹۶۷۰ تن شهرستان بهار ، ۷۰۳۰ تن شهرستان فامنین ، ۶۳۷۰ تن شهرستان درگزین و ۶۱۰۰ تن شهرستان تویسرکان انجام شده است.

در پایان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه داد: در سال زراعی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ در شهرستان‌های استان همدان حدود ۱۰۶ هزار تن انواع کودهای کشاورزی توزیع شده است.