فروشگاه

توزیع بیش از 16 هزار تن کود شیمیایی

فهرست مطالب

توزیع بیش از 16 هزار تن کود شیمیایی

1401/12/09

امروز سه شنبه سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزان خراسان جنوبی  در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: 12 هزار تن کود اوره ، 2 هزار و 909 تن کود فسفاته و 935 تن کود پتاسه بوده است.

به گفته احمد بیکس: به انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزان استان کودهای کشاورزی مورد نیاز ارسال شده و بین کشاورزان و بهره برداران متقاضی بر اساس سامانه نهاده و مطابق سیاست های سازمان جهادکشاورزی توزیع میشود.

در پایان ایشان گفت: به اندازه کافی در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان انواع کودهای شیمیایی موجود است و در خصوص تامین و توزیع انواع کود در سطح استان هیچ مشکلی وجود ندارد.