فروشگاه

سند دار شدن اراضی کشاورزی

فهرست مطالب

سند دار شدن اراضی کشاورزی

1401/06/31

سند دار شدن تمام اراضی کشاورزی تا پایان سال 1401

به گزارش خبرگزاری ها وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم تسریع صدور سند تک برگ برای اراضی کشاورزی اظهار داشتند که در سال پیش اقدامات خوبی در حوزه صدور اسناد زراعی ایجاد شد که البته باید تقویت شود. همچنین در سال گذشته بیش از 700 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند دار شدند که این رقم به نسبت 5 سال گذشته افزایش خوبی داشته است.

ایشان در پایان عنوان نمودند که صادر کردن اسناد زراعی از مهمترین ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی میباشد. امیدوار هستم بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان سال 1401 تمامی اراضی کشاورزی دارای سند شوند.